STORSTADNING

Behöver du en större städning? Visst, det är fint och tydligt. Men det tar tid. Och det är svårt. Tröttsamt för din rygg, knän och händer. Låt oss göra professionella jobb istället!

Inför storstädning är det bra att plocka fram leksaker, kläder och lösa föremål, för att förenkla städningen. Plocka upp saker som kan stå i vägen för fönsterputsning, t ex gardiner, blomkrukor eller prydnadsföremål. För större föremål, till exempel en soffa, kan det vara bra att täcka nischen med plast eller tidningar.

NYTT INOM RUT & ROT

VIKTIGT! För de flesta städtjänster i Sverige gäller RUT-avdraget. Från och med 1 januari 2021 är RUT-avdraget höjt till 75.000 kr per person och kalenderår.
” Riksdagen har den 25 november beslutat att rutavdraget utvidgas med fyra nya tjänster. Det gäller arbeten som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021. Följande fyra tjänster ger då rätt till rutavdrag:
Vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten. Möblering av bostad, inklusive montering av möbler.* Inredningstjänster ingår dock inte. Transport av bohag dels till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning, och dels till och från magasinering. Enklare tillsyn av en bostad, exempelvis ta in post, vattna blommor, spola kranar och toaletter. För tvätt och transport till återanvändning ska arbetskostnaden schablonberäknas till 50 procent av totalkostnaden. För övriga tjänster ska faktisk arbetskostnad anges. Taket för rutavdraget höjs samtidigt till 75 000 kronor per person och år, jämfört med dagens 50 000 kronor. Rotavdraget kvarstår med max 50 000 kronor per person och år.”