PROVA HUSSTÄDNING

Syftet med erbjudandet är att du enkelt ska prova oss, se hur bra vi är och sedan bestämma dig för om du vill bli kund! En provstädning på 149 kr/h är alltid 4 timmar. Bor du större än vad du klarar av på 4 timmar behöver du berätta vilka områden vi ska prioritera. All extra tid om du önskar få hela bostaden städad sker till ordinarie pris.

*Erbjudandet gäller endast din första städning och en gång per hushåll.

oss vilka områden vi ska prioritera. All extra tid om du önskar få hela bostaden städad sker till ordinarie pris.

NYTT INOM RUT & ROT

VIKTIGT! För de flesta städtjänster i Sverige gäller RUT-avdraget. Från och med 1 januari 2021 är RUT-avdraget höjt till 75.000 kr per person och kalenderår.
” Riksdagen har den 25 november beslutat att rutavdraget utvidgas med fyra nya tjänster. Det gäller arbeten som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021. Följande fyra tjänster ger då rätt till rutavdrag:
Vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten. Möblering av bostad, inklusive montering av möbler.* Inredningstjänster ingår dock inte. Transport av bohag dels till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning, och dels till och från magasinering. Enklare tillsyn av en bostad, exempelvis ta in post, vattna blommor, spola kranar och toaletter. För tvätt och transport till återanvändning ska arbetskostnaden schablonberäknas till 50 procent av totalkostnaden. För övriga tjänster ska faktisk arbetskostnad anges. Taket för rutavdraget höjs samtidigt till 75 000 kronor per person och år, jämfört med dagens 50 000 kronor. Rotavdraget kvarstår med max 50 000 kronor per person och år.”