BILVARDSTJANST

Vi tillhandahåller denna tjänst för bilvårdstjänster av vaxning, polering, gnuggning och repborttagning på både bilkaross och glas,

Självklart, för de specifika bilvårdstjänsterna av vaxning, polering, borttagning av repor och repor på både bilkroppen och glaset kan du tillhandahålla detaljerad information enligt följande:

Vaxningstjänst:

1. Tjänstebeskrivning:
Förklara fördelarna med vaxning, såsom skydd mot UV-strålar, förbättrad glans och vattenavrinning.
Detalj vaxningsprocessen, inklusive typen av vax som används.

2. Prissättning:
Ange kostnaden för vaxningstjänsten.
Ange om olika vaxalternativ (t.ex. standard, premium) finns tillgängliga med varierande priser.

3. Typer av vax:
Om du erbjuder flera vaxalternativ (t.ex. carnauba, syntetisk, keramisk), beskriv fördelarna med varje.

Poleringstjänst:

1. Tjänstebeskrivning:
Betona vikten av polering för att ta bort swirlmärken, återställa glans och förbättra färgens klarhet.
Beskriv dina poleringstekniker och utrustning.

2. Prissättning:
Inkludera kostnaden för poleringstjänsten.
Nämna eventuella variationer i prissättningen baserat på omfattningen av poleringen som behövs.

3. Poleringsmedel:
Om du använder olika poleringsmedel (t.ex. slipmedel, avslutande), förklara deras specifika användningsområden.

Borttagning av repor:

1. Tjänstebeskrivning:
Utveckla dina metoder för att ta bort repor och ojämnheter från bilens yta.
Betona den visuella förbättringen och skyddet mot framtida skador.

2. Prissättning:
Ange priset för tjänsten att ta bort repor.
Nämna om priserna varierar beroende på repornas allvarlighetsgrad.

Glasskötsel:

1. Tjänstebeskrivning:
Förklara vikten av att underhålla klart och repfritt glas för sikt och säkerhet.
Detaljera de tekniker och produkter som används för glasskötsel.

2. Prissättning:
Inkludera kostnaden för glasskötseltjänster.
Ange om du erbjuder vindrute-reparation eller glaspoleringstjänster.

3. Skydd för glas:
Om du tillhandahåller glasbeläggningar eller tätningar, beskriv deras fördelar, såsom förbättrad vattenavstötning.

4. Före- och efterbilder:
Visa exempel på framgångsrikt behandlade glasytor.

Polering av interiör vinyl och lädersäten:

1. Tjänstebeskrivning:
Förklara fördelarna med polering av interiör vinyl och lädersäten, såsom återställning och förbättring av utseendet på dessa ytor.
Detaljera rengörings- och poleringsprocessen, inklusive de specifika produkter som används för att behandla vinyl och lädersäten.

2. Prissättning:
Ange kostnaden för tjänsten att polera interiör vinyl och lädersäten.
Nämn om prissättningen varierar baserat på fordonets storlek eller skicket på sätena.

3. Produkttillval:
Om du använder olika typer av produkter för vård av vinyl och läder (till exempel balsam, skydd), beskriv deras fördelar och hur de gynnar sätena.

4. Före- och efterbilder:
Visa exempel på ditt arbete med före- och efterbilder eller bilder som illustrerar förvandlingen av interiörsäten. Hoppas detta hjälper till att beskriva din tjänst för polering av interiör vinyl och lädersäten på ett effektivt sätt på din webbplats.

NYTT INOM RUT & ROT

VIKTIGT! För de flesta städtjänster i Sverige gäller RUT-avdraget. Från och med 1 januari 2021 är RUT-avdraget höjt till 75.000 kr per person och kalenderår.
” Riksdagen har den 25 november beslutat att rutavdraget utvidgas med fyra nya tjänster. Det gäller arbeten som påbörjas, avslutas och betalas från och med 1 januari 2021. Följande fyra tjänster ger då rätt till rutavdrag:
Vattentvätt av kläder och hemtextil vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten. Möblering av bostad, inklusive montering av möbler.* Inredningstjänster ingår dock inte. Transport av bohag dels till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där bohaget kan komma till återanvändning, och dels till och från magasinering. Enklare tillsyn av en bostad, exempelvis ta in post, vattna blommor, spola kranar och toaletter. För tvätt och transport till återanvändning ska arbetskostnaden schablonberäknas till 50 procent av totalkostnaden. För övriga tjänster ska faktisk arbetskostnad anges. Taket för rutavdraget höjs samtidigt till 75 000 kronor per person och år, jämfört med dagens 50 000 kronor. Rotavdraget kvarstår med max 50 000 kronor per person och år.”